Wie werken er bij Meriant?

Bij Meriant werkten in 2020 gemiddeld 821 medewerkers. 22,8% heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de rest voor onbepaalde tijd (77,2%). Er is geen vergelijking mogelijk met 2019 omdat de percentages voor Meriant en de Friese Staten toen separaat zijn weergegeven en bij Meriant de cijfers zijn weergegeven exclusief de woonleefassistenten.

In 2020 betrof het percentage inzet uitzendkrachten 5,2%. In 2019 was dit percentage voor Meriant lager, namelijk 3,1%. De stijging wordt veroorzaakt door uitval van medewerkers als gevolg van het coronavirus. Voor de Friese Staten betrof dit percentage in 2019 nog 10,3% en is sprake van een daling.
 
De gemiddelde omvang van het contract van medewerkers is 0,7 fte per personeelslid. In 2019 was dit nagenoeg gelijk.

De volgende functies bestaan binnen Meriant:

  • Huishoudelijk medewerkers
  • Woonleefassistenten
  • Verzorgende IG, niveau 3
  • Verpleegkundige mbo, niveau 4
  • Zorgcoördinator, min. niveau 4
  • Verpleegkundige hbo, niveau 5
  • Hoofd van de locatie of van afdelingen

Naast bovenstaande functies werken bij Meriant ook:

  • Behandelaren. Onze behandelaren, waaronder artsen, behandelen cliënten die bij ons wonen, op de dagbehandeling zijn en cliënten die thuis wonen.
  • Praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Meriant heeft 5 verpleegkundige specialisten in dienst en biedt de verpleegkundigen niveau 5 de mogelijkheid de opleiding tot verpleegkundig specialist te volgen. Momenteel volgen 2 verpleegkundigen deze opleiding.
  • Mensen die Meriant zelf opleidt. Meriant leidt in samenwerking met het Friesland college en NHL Stenden ook zelf mensen op tot verzorgende IG, verpleegkundige (mbo) of Associate Degree Service, Welzijn en Zorg (hbo). In december 2020 waren er 44 medewerkers in opleiding.