Wat kunnen we verbeteren?

  • De eerste stappen zijn gezet op het gebied van methodisch werken en continu verbeteren. In september hebben alle hoofden van Meriant een tweedaagse training gehad. We zien positieve ontwikkelingen, maar wij zijn er nog niet, er is een plan van aanpak opgesteld voor verdere continue verbetering m.b.t. rapporteren en opvolging van beleid. Continu verbeteren en methodisch werken zijn belangrijke speerpunten binnen ons verbeterprogramma Samen. Lees ook meer in het kwaliteitsverslag van Alliade.
  • Ook hebben we nog een doel te behalen op het gebied van een goed werkend leermanagementsysteem. Alle medewerkers zijn geschoold op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. Een goed functionerend leermanagementsysteem is nodig om dit continu te kunnen monitoren.
  • Een ander punt dat aandacht vraagt is de instroom van verpleegkundigen en verzorgenden. Er zal een plan van aanpak worden opgesteld om de instroom te verhogen.