Waar zijn we trots op?

  • In het Coronacentrum Friesland, op de locaties en in de wijk is met veel, inzet, betrokkenheid en nabijheid door medewerkers gewerkt om ondanks alle maatregelen de best mogelijk zorg aan onze cliënten te bieden. Medewerkers hebben het afgelopen jaar veerkracht getoond en het vermogen om bij te sturen waar nodig. Alle medewerkers van Meriant verdienen een groot compliment voor het resultaat dat binnen deze corona-crisis is neergezet.
  • We hebben gezien dat door goede interdisciplinaire samenwerking het Coronacentrum Friesland in Heerenveen is opgezet. Er is veel deskundigheid ontwikkeld m.b.t. de uitbraakmanagement zowel bij de leidinggevenden als binnen de team.
  • Ook hebben we het afgelopen jaar gezien dat er een grote kwaliteitsverbetering is op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Uit audits is gebleken dat medewerkers deskundig zijn en dat er een groot gevoel van urgentie is.
  • De werkgroep verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR) is actief. Hun visie en reglement is inmiddels gereed en klaar om Alliade breed te bespreken. We zien dat de participatie van verpleegkundigen en verzorgenden steeds meer vorm krijgt en dat zij actief deelnamen aan werkgroepen.