Maart 2021

Voorwoord kwaliteitsverslag 2020

In het kwaliteitsverslag blikken we terug op het jaar 2020 aan de hand van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Door de corona-crisis was 2020 een bijzonder jaar.

Het verbeterprogramma Samen vormde de basis voor het ontwikkelplan (jaarplan) van Meriant in 2020. We zien dat door het corona-virus een aantal doelen vertraging hebben opgelopen. Een aantal andere doelen is versneld behaald. Een voorbeeld van vertraging is methodisch werken. We hadden heel graag direct na de training voor leidinggevende alle medewerkers willen trainen. Vanwege corona was dit niet mogelijk. In 2021 gaan we verder met het verbeterprogramma. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we ons goed hebben kunnen aanpassen en in staat zijn om te veranderen. Dat sterkt het vertrouwen dat we het verbeterprogramma het komend jaar op een goede manier in de praktijk kunnen brengen om zo onze kwaliteit van zorg te verbeteren.

Grietje van Buiten
Directeur Meriant