Terugblik kwaliteitsverslag 2019

Een aandachtspunt uit het verslag van 2019 was dat we ons teveel hebben gericht op nieuwe kansen en te weinig op datgene waar het echt om gaat; het bieden van uitstekende zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Om die reden zijn we in 2019 het Alliade brede verbeterprogramma Samen gestart.

In 2020 hebben we hard gewerkt aan vier thema’s van het verbeterprogramma: Persoonsgerichte zorg, Deskundige medewerkers, Kwaliteit en veiligheid en Bedrijfsvoering. Elk thema valt onder de verantwoordelijkheid van een directeur. Oorspronkelijk waren er zeven thema’s. Het thema Continu verbeteren is echter als ruggengraat geïntegreerd in alle thema’s. De thema’s Cultuur en leiderschap en Maatschappij hebben we vanwege de coronacrisis geen prioriteit gegeven en krijgen in 2021 een vervolg.