Samenwerking andere organisaties

  • Op 24 maart 2020 is het Friese coronacentrum op initiatief van Zorggroep Alliade waar Meriant onderdeel van uitmaakt geopend in Heerenveen. Dit initiatief is ontstaan in nauwe samenwerking met het zorgkantoor, gemeente Heerenveen en de ouderenzorgorganisaties in Friesland.
  • Binnen het regioplan voor integrale zorg werken wij met zorgpartners uit de Regio Heerenveen samen. In het regioplan staat de burger/cliënt/ patiënt centraal en wordt er naar gestreefd de juiste zorg op de juiste plek te bieden.
  • Wij vormen een lerend netwerk samen met zorgorganisatie de Hoven en Zorggroep Oude en Nieuwe land. In 2020 is er binnen het lerend netwerk informatie uitgewisseld over werkwijzen en protocollen rondom corona, de Wet zorg en dwang, het kwaliteitsverslag, wettelijke vertegenwoordiging en medezeggenschap bij de geriatrische revalidatiezorg.
  • Het Netwerk Dementie Fryslan is in 2020 gestart. Het is een samenwerkingsverband van vijf Friese zorgorganisaties. Dit zijn KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Meriant en ZuidOostZorg. Alle aangesloten gespecialiseerde casemanagers dementie streven ernaar de kwaliteit van leven van mensen met dementie zo goed mogelijk te laten zijn.