Cliënten hebben eigen regie

De visie van Meriant sluit aan bij persoonsgerichte zorg. Meriant verleent zorg vanuit haar visie ‘(H)erken wie ik ben’. Wij willen onze cliënten (h)erkennen in wie zij zijn.

Samen met de cliënt bespreken we wat de cliënt zelf kan en wil en welke hulp hierbij nodig is. Uitgangspunt hierbij is het samenwerken in de driehoek die wordt gevormd door de cliënt, zijn naasten en de medewerkers. Samen gaan we voor een goed en zinvol leven. Samen doen we wat wél kan.
 
Persoonsgerichte zorg is een belangrijk thema in ons verbeterprogramma Samen. Er is in 2020 een zelfdiagnose uitgevoerd op dit onderwerp. Bij een zelfdiagnose toetsen medewerkers zelf of zij voldoen aan de normen. De audits die bureau Impuls voor de zorg op dit onderwerp zou uitvoeren zijn vanwege de coronamaatregelen uitgesteld en vinden in 2021 plaats.