Medewerkerstevredenheid

Vanuit onze visie willen we betrokken en bevlogen medewerkers die met plezier hun werk doen. Meriant heeft in 2018 het keurmerk Beste Werkgever 2018-2019 verdiend van onderzoeksbureau Effectory.

Dit keurmerk ontvingen wij omdat we boven de branche-benchmark presteerden. In 2020 is er geen ‘standaard’ medewerkerstevredenheid onderzoek gedaan. Binnen het verbeterprogramma ‘samen’ wordt onderzocht hoe de tevredenheid onder medewerkers op een andere manier is te meten. In 2021 wordt dit verder ontwikkeld.
 
Bij Meriant bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers in 2020 190 medewerkers (excl. vakantiekrachten). De totale uitstroom betrof 162 medewerkers (excl. vakantiekrachten) Er zijn meerdere redenen waarom medewerkers uit dienst treden. Dit zijn onder andere:

  • De woon-werkafstand. Medewerkers willen graag dicht bij hun huis werken.
  • De functie-inhoud van de verpleegkundige. Medewerkers die een aantal jaren hebben gewerkt als verpleegkundige willen meer uitdaging.
  • Inschaling van de functie van verpleegkundige.

De doorstroom van medewerkers kunnen wij niet uit onze systemen halen. Bij Meriant zijn leerlingen in opleiding tot verzorgende IG (niveau 3) en verzorgenden IG in opleiding tot verpleegkundige (niveau 4). Er zijn medewerkers in opleiding tot niveau 6 en psychologen in opleiding tot GZ psycholoog. Ook is er sprake van doorstroom van Talant naar Meriant en vice versa. Talant is een ander organisatieonderdeel van Zorggroep Alliade en biedt gehandicaptenzorg.