Klachten

We zien dat het aantal klachten in 2020 toeneemt. Dit wordt bovenal veroorzaakt door de sluiting van de woonzorgcentra vanwege de corona-maatregelen.

We willen leren van de klachten die wij krijgen. Klachten proberen we in eerste instantie op te lossen waar zij zijn ontstaan. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost, komt de (onafhankelijke) klachtenadviseur in beeld. Cliënten kunnen ook altijd rechtstreeks naar de klachtenadviseur gaan.
 
Er zijn in 2020 34 klachten gemeld bij de klachtenadviseur. In 2020 zijn er vooral veel klachten binnengekomen gerelateerd aan de bezoekersstop door corona. Er wordt geklaagd over de bezoekersstop waarbij een aantal klagers graag ziet dat naar individuele casuïstiek wordt gekeken. Ook worden bij aanvang digitale communicatiemogelijkheden gemist evenals de digitale inzage in het cliëntdossier. Naar aanleiding van de bezoekersstop is de digitale inzage in het cliëntdossier versneld ingevoerd. Daarnaast zijn er direct acties ingezet om beeldbellen en in een later stadium beeldschermbezoek mogelijk te maken. 27 klachten zijn naar tevredenheid afgerond, 7 deels naar tevredenheid en 3 niet naar tevredenheid.