Continu verbeteren

De afgelopen jaren hebben we gezien dat we beter onze verbetercyclus moeten doorlopen. We zijn goed in het maken van plannen, maar zijn minder goed in het implementeren, evalueren en borgen oftewel het afmaken van onze plannen. Continu verbeteren is dan ook een belangrijke ruggengraat van ons verbeterprogramma Samen.

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt opgepakt. Veel verbeteracties worden dan ook op de locatie gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een klacht of het aanpassen van een werkwijze na een incident.
 
De verzamelde informatie over de kwaliteit van zorg (zoals cliëntervaringen, incidenten en klachten) biedt input voor ons ontwikkelplan. De voortgang van ons plan bewaken we door elke vier maanden te rapporteren op de doelen uit het ontwikkelplan en stil te staan bij gegevens uit stuurgetallen en metingen. Zo nodig sturen we bij.
 
Leren en verbeteren is ook onderdeel van het overleg kwaliteit en veiligheid binnen Meriant. Bij dit overleg is een vertegenwoordiging van alle betrokkenen van de kwaliteit van zorg aanwezig. Het overleg gebruiken we om diepgang te realiseren op diverse kwaliteitsonderwerpen, best practises te bespreken om zo van elkaar te leren en te kunnen verbeteren.