Cliëntervaringen

Het waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland is in 2020 een 8,0. Dit waarderingscijfer is gebaseerd op 19 waarderingen van cliënten en/of hun familie.

In 2019 was het waarderingscijfer een 8,5 gebaseerd op 25 waarderingen.

‘Groot compliment voor LindeStede. Mijn vader heeft daar gelegen en veel waardering, respect en ontzag voor de wijze waarop iedere verzorger op zijn en haar unieke wijze, het verblijf van mijn vader daar zo prettig mogelijk heeft gemaakt.’

Cliëntervaringen woonzorg

We gebruiken een eigen cliëntervaringsinstrument. Dit is gekoppeld aan de zorgevaluatie/het MDO. We zien in de resultaten dat we hoog scoren. Dit roept de vraag op of cliënten(vertegenwoordigers) in het gesprek met hun zorgverlener voldoende kritisch durven zijn. In 2021 vindt evaluatie plaats van het cliëntervaringsonderzoek en zal ook Alliadebreed worden gekeken hoe we omgaan met het meten van cliëntervaringen.

Het onderzoek wordt 1 keer per jaar per cliënt uitgevoerd. In het onderzoek wordt onder andere gevraagd naar de ervaringen van cliënt(vertegenwoordigers) op het gebied van samenwerking en afstemming, persoonlijke aandacht, deskundigheid van medewerkers en het nakomen van afspraken. De vragen uit het instrument zijn tot stand gekomen met input van medewerkers en cliëntvertegenwoordigers.
 
In 2020 zijn 333 vragenlijsten afgenomen. Dit zijn er minder dan vorig jaar. In de eerste helft van 2020 hebben minder zorgevaluaties/MDO’s plaatsgevonden als gevolg van de bezoekersstop door corona. Uit de ervaringen blijkt dat cliënten en hun familie de zorg bij Meriant als goed ervaren. We zien dat we net als vorig jaar hoog scoren. Op alle vragen beoordeelt 90 tot 100% van de cliënten of hun familie de vraag positief. Daar waar negatief wordt beoordeeld gaat de medewerker in gesprek met de cliënt of zijn familie.

Cliëntervaringen wijkzorg

Het gemiddelde aanbevelingscijfer van Meriant wijkzorg is een 8,6. Het aanbevelingscijfer is gebaseerd op een respons van bijna 50%. In 2019 was het aanbevelingscijfers een 8,2. Het grootste verbeterpotentieel is het ontvangen van zorg op afgesproken tijden.

Net als in 2018 en 2019 is er in 2020 voor de wijkzorg een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd volgens de PREM-vragenlijst. Deze vragenlijst vraagt naar de ervaringen van de cliënt met het zorgproces. De relatie tussen de zorgverlener en de cliënt staat centraal. In de vragenlijst is ook een aanbevelingsvraag opgenomen.
 
Het meest positieve resultaat is dat cliënten zich op hun gemak voelen bij hun zorgverlener. Het grootste verbeterpotentieel is het ontvangen van zorg op afgesproken tijden. Binnen de wijkzorg wordt zoveel mogelijk gestreefd naar zorg op vaste tijden. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar.

Gemiddelde scores per vraag PREM Wijkverpleging Zorggroep Alliade

Vraag Heerenveen Wolvega Gemiddelde score Zorggroep Alliade totaal Gemiddelde score Zorggroep Alliade totaal N (aantal)
  2020 2020 2019 2020 2020
1. Vaste zorgverleners 6,4 8,4 7,5 7,4 26
2. Afgesproken tijden 6,9 7,6 8,1 7,3 27
3. Wensen 7,8 7,9 8,2 7,9 27
4. Leven 7,7 8,1 8,1 7,9 27
5. Aandacht 7,5 8,6 8,3 8,1 27
6. Gemak 7,8 8,6 8,5 8,2 27
7. Deskundigheid 7,5 8,4 8,3 8,0 27
8. Gezondheid 7,5 8,6 8,6 8,0 27
9. Kwaliteit 7,8 8,2 7,9 8,0 27