Basisveiligheid

Jaarlijks meten wij 5 indicatoren voor basisveiligheid. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Bij nagenoeg alle cliënten is tenminste één afspraak over behandeling rond het levenseinde vastgelegd. Het gaat dan om een afspraak over het wel of niet reanimeren en/of welk beleid moet worden toegepast in de laatste levensfase.
  • Medicatiefouten worden binnen Meriant binnen het team besproken. Het bespreken heeft als doel om te leren van medicatiefouten. Elke afdeling binnen Meriant heeft een aandachtsvelder medicatie. Deze aandachtsvelder heeft een omschreven rol in de verbetercyclus en de samenwerking in de keten.  
  • Vrijheidsbevordering is onderdeel van het project Wet zorg en dwang. Meer informatie is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade. 
  • Continentiezorg is onderdeel van het opnamegesprek en MDO-overleg. Doel is om afspraken te maken om incontinentie zoveel mogelijk te voorkomen. En bij incontinentie afspraken te maken, zodat een bewoner er zo min mogelijk ongemak van ondervindt.
  • Ook eten en drinken is onderdeel van het opnamegesprek en het MDO-overleg. Er is aandacht voor de voorkeuren van een cliënt, eventuele slikproblemen en welke hulp nodig is. Ook worden er afspraken gemaakt over eten en drinken ter voorkoming/behandeling van overvoeding en ondervoeding.

In 2020 is het voedingsbeleid herschreven en onder de aandacht gebracht binnen de teams. Binnen 1 locatie van Meriant is gestart met een project met als doel de kwaliteit van voeding te verbeteren. Dit betekent meer voedingsstoffen, maar vooral ook lekker eten aanbieden. Per huiskamer is een plan op maat gemaakt. Tevens is er een drie wekelijks overzicht gemaakt met tussendoortjes en een lunch overzicht. Door het overzicht is er meer duidelijkheid (medewerker hoeven het niet elke dag zelf te bedenken) en hierdoor kan de werkdruk afnemen.